Navigace


vítejte na stránkách WEIDA.cz poskytujeme audit, daňové poradenství a účetnictví napište nám: weida@volny.cz

Audit části účetní závěrky

Dle Vašich potřeb můžeme pro Vás vypracovat také speciální názor auditora na některé vybrané okruhy účetní závěrky. Ověřování je obvykle prováděno jako doplněk statutárního auditu, nad rámec výběrů tohoto auditu. Úroveň významnosti se stanoví po dohodě s klientem.

Výsledkem poskytované služby je dopis vedení účetní jednotce, který obsahuje podrobný popis zjištěných skutečností.