Navigace


vítejte na stránkách WEIDA.cz poskytujeme audit, daňové poradenství a účetnictví napište nám: weida@volny.cz

Daňové poradenství

V oblasti daňových služeb si Vám dovolujeme nabídnout následující činnosti: zpracování daňových přiznání, tvorba finančních plánů, daňové poradenství, a to až po kompletní správu Vašich daňových záležitostí včetně generálního zastupování před správcem daně.

Obsah:

Komplexní daňové poradenství

Při poskytování komplexního daňového poradenství daňovým poradcem jsou analyzovány a následně prověřeny výběrovým způsobem rizikové operace a oblasti účetního a daňového systém klienta s cílem posouzení správného a optimálního sestavení daňového přiznání a účetní závěrky. Při zpracování přiznání k dani jsou využívány veškeré zákonné možnosti snížení daňového zatížení. Jakékoliv zjištěné významné nedostatky v systémech společnosti jsou popsány v dopise pro vedení daňového subjektu s uvedením rizik a doporučení k jejich minimalizaci.

Tato služba je určena Vám, kteří chcete získat větší jistotu v daňových záležitostech a přenést značnou část odpovědnosti na daňového poradce.

Součástí této služby je jednání se správcem daně a třetími stranami ve věcech daní.

Sestavení daňového přiznání

V rámci této služby je dle uzavřené smlouvy s klientem sestaveno daňové přiznání na základě poskytnutých údajů. Předpokladem je analytické členění nákladových a výnosových účtů dle daňových kritérií. Správnost údajů z účetnictví není ověřována. Výstupem je vyplněné daňové přiznání. V tomto případě však zodpovídáme pouze za správnost sestavení daňového přiznání, nikoli za Vámi poskytnuté podklady.

V případě, že sestavení daňového přiznání je součástí komplexního daňového poradenství vycházíme z již ověřených údajů a toto přiznání podepisujeme.

Daňové poradenství k vybraným oblastem daní

Tato služba je zaměřena na poradenství ve Vámi určeném okruhu daně či v zjištěných rizikových oblastech našim daňovým poradcem. Výsledkem této služby je určení rizikových faktorů a návrh doporučení k jejich minimalizaci v rámci platných předpisů v dopise pro vedení daňového subjektu. Součástí této služby není daňové zastupování účetní jednotky a zpracování přiznání k daním.

Zastupování před správcem daně

V případě daňového zastupování při jednáních a jiných úkonech s Vaším správcem daně Vás zastupujeme v rozsahu stanoveném v plné moci. Při veškerých činnostech vůči Vašemu správci daně činí daňový poradce veškeré úkony, ke kterým byl Vámi zplnomocněn, včetně využívání a podávání řádných a mimořádných opravných prostředků.

Tato služba Vám zajistí odbornou pomoc v daňovém řízení a ušetří Váš čas jinak strávený komunikací se správcem daně.