Navigace


vítejte na stránkách WEIDA.cz poskytujeme audit, daňové poradenství a účetnictví napište nám: weida@volny.cz

Účetní poradenství a sestavení účetní závěrky

Naše společnost Weida, s.r.o. je připravena podílet se na řešení složitých účetních případů. Výčet uvedených služeb není vyčerpávajcí a může být rozšířen dle Vašich požadavků o další činnosti.

Obsah:

Návrh vnitřního kontrolního systému

Pomůžeme Vám při vytvoření koloběhu účetních dokladů a efektivního vnitřního systému kontrol, který zabezpečí správné předávání informací mezi jednotlivými úseky Vaší organizace a jejich zpracování. Tento systém je klíčovou součástí vnitropodnikových směrnic.

Návrhy optimálních kalkulací a způsobu oceňování

Posoudíme Váš způsob oceňování a poté Vám předložíme nejoptimálnější řešení, které se bude nejvíce shodovat s cíly a záměry Vaší společnosti. Výstupem může být zpracování kalkulačního vzorce pro jednotlivé typy Vašich výrobků.

Poradenství při řešení složitých účetních případů

Účetní poradenství je poskytováno také při řešení méně častých účetních případů, jako je nákup a prodej podniku, transformací a podnikových kombinací, Součástí poradenství může být pomoc při přechodu z jedné do druhé účetní soustavy nebo zavádění účetnictví při vzniku Vaší společnosti.

Spolupráce při sestavení účetní závěrky

Tým našich specialistů Vám poskytne odborné poradenství při zpracování řádné i mimořádné účetní závěrky včetně pomoci s vyhotovením přílohy k účetní závěrce a přípravou podkladů pro inventarizaci aktiv a závazků.