Navigace


vítejte na stránkách WEIDA.cz poskytujeme audit, daňové poradenství a účetnictví napište nám: weida@volny.cz

Dobrovolný audit

Tato služba je určena těm, Vám, kteří nemáte u nichž povinnost ověření účetní závěrky nevyplývá z platných právních předpisů, ale požadujete komplexní ověření účetnictví. Auditorský postup je totožný se statutárním auditem včetně plánování, provedení a výsledků auditu.

Cena za dobrovolný audit se stanovuje obdobně jako cena statutárního auditu.