Navigace


vítejte na stránkách WEIDA.cz poskytujeme audit, daňové poradenství a účetnictví napište nám: weida@volny.cz

Návrh vnitřního kontrolního systému

Pomůžeme Vám při vytvoření koloběhu účetních dokladů a efektivního vnitřního systému kontrol, který zabezpečí správné předávání informací mezi jednotlivými úseky Vaší organizace a jejich zpracování. Tento systém je klíčovou součástí vnitropodnikových směrnic.