Navigace


vítejte na stránkách WEIDA.cz poskytujeme audit, daňové poradenství a účetnictví napište nám: weida@volny.cz

Audit účetního software

V této oblasti se zaměřujeme na prověrku informačního systém používaného pro vedení účetnictví a navazujících agend Vaší organizace zaměřenou na splnění požadavků zákona o účetnictví.

Cena za výše uvedené služby může být stanovena po dohodě s klientem buď jako pevná cena nebo může být odvozena od hodinové sazby dle našeho platného ceníku.