Navigace


vítejte na stránkách WEIDA.cz poskytujeme audit, daňové poradenství a účetnictví napište nám: weida@volny.cz

Komplexní daňové poradenství

Při poskytování komplexního daňového poradenství daňovým poradcem jsou analyzovány a následně prověřeny výběrovým způsobem rizikové operace a oblasti účetního a daňového systém klienta s cílem posouzení správného a optimálního sestavení daňového přiznání a účetní závěrky. Při zpracování přiznání k dani jsou využívány veškeré zákonné možnosti snížení daňového zatížení. Jakékoliv zjištěné významné nedostatky v systémech společnosti jsou popsány v dopise pro vedení daňového subjektu s uvedením rizik a doporučení k jejich minimalizaci.

Tato služba je určena Vám, kteří chcete získat větší jistotu v daňových záležitostech a přenést značnou část odpovědnosti na daňového poradce.

Součástí této služby je jednání se správcem daně a třetími stranami ve věcech daní.