Navigace


vítejte na stránkách WEIDA.cz poskytujeme audit, daňové poradenství a účetnictví napište nám: weida@volny.cz

Sestavení daňového přiznání

V rámci této služby je dle uzavřené smlouvy s klientem sestaveno daňové přiznání na základě poskytnutých údajů. Předpokladem je analytické členění nákladových a výnosových účtů dle daňových kritérií. Správnost údajů z účetnictví není ověřována. Výstupem je vyplněné daňové přiznání. V tomto případě však zodpovídáme pouze za správnost sestavení daňového přiznání, nikoli za Vámi poskytnuté podklady.

V případě, že sestavení daňového přiznání je součástí komplexního daňového poradenství vycházíme z již ověřených údajů a toto přiznání podepisujeme.